fredag 12 mars 2010

tankar om skogen som kulturarv

jag sitter och tänker om skogen har nån kultur här i vår moderna tid,man kan ju tänka vad skogen kan ge till exempel bär,svamp ved och så vidare,skogen har ju mångfald av djur också.skogen skyddar oss mot extrema kalla vintrar,vindar och golfströmmen hjälper också till.skogen har gett arbetsplaster till sågarna i norr och i södra har gett ved till glasindustrin.när sverige var en stormakt planterade man ekar till då varade svenska flottan,de skogarna kallades till kungaskogar i folk mun.jag älskar att gå i skogen och se på mångfalden som skogen kan ge.kan vi vill lära oss att vi lånar skogen och våra barn ärver den.jag tycker att skogen är en helt underbar kulturarv.till sist vill jag citera min morfar sa om skogen "ha skogen som en vän inte som en fiende då har du en mäktig fiende" och " av ett träd får du miljoner tändstickor men en tändstickor kan förstöra miljoner träd".

4 kommentarer:

 1. Intressant Ned! Är skog kultur? Den har ju hjälpt till att skapa kultur både rent fysiskt genom råmaterial och genom att stimulera människor i alla tider. Den är ju på något vis vårt egentliga hem även om man har svårt att tänka sig det i vår urbana vårld. För mig är skogen den bästa kultur som finns, Om det nu är kultur?

  SvaraRadera
 2. Skog är kultur, det är i alla fall inte natur... All skog som vi har ser ut som den gör på grund av ett val från vår sida. Majoriteten skog är industriskog, barrskog planterad enkom av ekonomiska intressen. Lövskogen har ofta annat ursprung, och är viktigare rent biologiskt.
  Granskogen kan ses som en kulturarvsmarodör, den försurar/podsoliserar den mark den växer på. Mark som i allt för många fall är gammal odrlingsmark. Det som tagit årtusenden att bygga upp förstör man nu på två trädgenerationer, 140 år.
  Så i min värld är viss skog kulturarv. Annan skog är modern industri.

  SvaraRadera
 3. är intressant det där med att skogen är kultur, är inte många som tänker på att kulturmiljö och naturmiljön är så nära sammanflätade, att det är vi som i många fall skapat den fauna av växter och djur som många platser har.

  Exempelvis odlings landskap och ute i diverse barrskogar både genom jakt och förändringarna i landskapen som har fått djur och växter att förändra/anpassa sig eller duka under.

  SvaraRadera
 4. Mmm, hur gör man för att sköta sin skog så den behåller sin natur med kulturell påverkan sen generationer tillbaka? Som en stor skogspark! Hur undviker man kalhugga och markbereda om man inte själv kan utföra arbetet? Jag tycker bättre om kulturskog än urskog.

  SvaraRadera