måndag 8 mars 2010

Journalistik

Under övningen på tisdagen diskuterade vi bland annat relationen mellan journalistik och vetenskap samt spänningarna som finns där emellan. Det känns för mig ganska självklart att syftena är helt olika men samtidigt tror jag att det finns en möjlighet från vetenskapens sida att använda sig av journalistikens syften för att nå ut med information så länge som det finns en medvetenhet om vilken målgrupp som kommer att nås och vilka syften den aktuella medians utsände har. Det första, och kanske självklara, valet är tidsskrifter som berör det ämnet som skall förmedlas, problemet med det är att man då endast når en målgrupp som redan besitter ett intresse i ämnet och som med stor sannolikhet hade fått nys om informationen ändå.

Det jag tänker på är att det borde gå att locka journalister till ett ämnet genom andra mer uppseendeväckande händelser eller liknande under forskningens gång och på så sätt ”smyga” in den informationen man vill förmedla i en eventuell artikel. Jag är medveten om att det här kan ses som ett väldigt manipulativt och kanske till och med omoraliskt sätt att nå ut med information men samtidigt kanske också ett sätt ut nå ut via kanaler som tidigare varit otillgängliga.

Jag ser gärna en diskussion kring det här, vad tycker ni?

2 kommentarer:

 1. visst kan man ge falsk information till journalister och annan press folk.men pressen har väldig stor makt och kan skriva felaktiga information också,de kan vinkla på olika sätt och politiskt också.när man läser pressen eller hör på nyheterna som måste man tänka på vem som sänder och hur den förmedlas till oss.man måste vara kritisk vad man läser och hör.

  SvaraRadera
 2. Jag upplever i min kontakt med journalister att det ofta blir fel. Detta gäller dock i högre grad dagstidningar (ffa kvällspress) än t.ex. forskning och framsteg. Jag har två sätt som jag brukar tillämpa för att se till att det som rapporteras från den forskning jag är inblandad i inte blir helt missvisande:

  1/ skriva ihop ett underlag med de viktigaste resultaten och poängerna.

  2/ be att få läsa och godkänna texten eller höra inslaget innan det trycks/sänds.

  Sedan kan man alltid skriva själv också. Många tidnignar tar in sådant, speciellt om man inte kräver ersättning utan ser det som en del av det förmedlingsuppdrag man ev har i tjänsten/projektet.

  SvaraRadera