fredag 3 maj 2013

Runestenar

Normalt är en runsten  en upphöjd sten med en runinskrift, men det kan också vara inskrifter på stenblock och på berggrunden. Traditionen med runstenar började i det 4th århundradet, och det varade tills 12-talet, men de flesta runstenarna som man hittar kommer ifrån slutet på vikingatiden. De flesta av runstenarna  finns i Skandinavien, men det finns förstås också runstenar på platser som  Norsemen besökte under vikingatiden. Runstenar spelar oftast rollen som minnesmärken avlidna män. Runstenar var oftast färgglada, även om detta inte längre är självklart eftersom färgen har slitits bort.
Traditionen att lyfta stenar som hade runinskrifter först dök upp i 4: e och 5: e-talet i Norge och Sverige, och dessa tidiga runstenar var oftast placerad intill gravar. De danska runstenar dök upp i de 6th och 7th århundradena , och det finns cirka 50 runstenar från folkvandringstiden i Skandinavien.
Runstenen har tre sidor, två av dem är dekorerade med bilder. Det finns ungefär 3000 runstenar bland de cirka 6.000 runinskrifter i Skandinavien. Danmark har 250 runstenar, Norge 50 medan Sverige har så många som mellan 1700 - 2500 beroende på vem man frågar. Vid Irland finns en ö, Isle of Man, som sticker ut med sina 30 runstenar från den 9: e århundradet och början av 11-talet. Runstenar har också funnits i England, Irland, Skottland och Färöarna. Runstenar placerades på utvalda ställen i landskapet till exempel på vägar. I medeltida kyrkor, finns oftast runstenar som användes som konstruktionsmaterial, och det diskuteras om de var ursprungligen en del av kyrkans plats eller de flyttades dit. Runstenar förekommer oftast som enstaka monument , sällan som par. I vissa fall är de en del av större monument tillsammans med andra resta stenar.
95% av alla runstenar som upptäcks i världen, är det endast cirka 40% upptäcktes i sin ursprungliga plats. Resten har hittats i kyrkor, vägar, broar, gravar och gårdar.
Personligen tycker jag att runestenar är riktigt fina, och varje enskild runesten står där den är för en specifik anledning och har en unik historia bakom vilket jag finner riktigt undedrbart. Varje runesten har en olik mening helt beroende på vad som är ingraverad i dem.

1 kommentar:

  1. Något jag tycker är intressant är just det du säjer om att man ofta hittar dom inbyggda i kyrkor. De är ju kvarlevor av en gammal tro som de kristna nog ville bli av med. Vilket gör det till ett intressant val av byggmaterial

    SvaraRadera