onsdag 23 mars 2016

"it is unfortunate that in most cases when the sins of the father fall in the son it is because unlike God, People refuse to forgive and forget and heap past wrongs upon innocent generations". Lojalisternas historiebrukJag har under den senaste tiden kollat på en dokumentärserie av Peter Taylor från 1999 där han presenterar konflikten på Nordirland utifrån de tre sidornas perspektiv. De två sidorna som är mer ihågkommna är IRA och den brittiska armén. Den tredje sidan som faller undan (i mitt fall i alla fall) är Lojalisterna som bestod av en rad organisationer som har som mål att behålla Nordirland (Ulster) brittiskt. Det som jag tyckte var intressant med lojalisterna är hur de hanterar och bearbetar sitt förflutna för att sedan motivera eller legitimera sin politiska position.

Den äldsta av de lojalistiska organisationerna var UVF (Ulster Volunteer Force) som grundades av advokaten Edward Carson 1913 för att stå emot Home rule (halv-självstyre) till Irland vilket enligt Carson och lojalisterna skulle vara början på ett självständigt Irland, UVFs uppdrag innefattade att bevara Ulster brittiskt. UVF bestod av 100,000 män. Home rule sattes på hyllan när första världskriget började och många från UVF och den protestantiska befolkningen gick ut i krig. Kriget kostade många protestantiska irländare livet vilket skapade stor sorg på Irland. När kriget slutade återkom de som överlevde till ett nytt krig på Irland som slutade 1922 och gränsen mellan republiken Irland och Nordirland drogs som en kompromiss för att säkra ett brittiskt territorium med en protestantisk majoritet på Irland.

Under konflikten på Nordirland 40 år senare mobiliserade lojalisterna sig emot IRA som vill föra in Nordirland till republiken Irland. Lojalisterna ansåg att det var deras uppdrag likt deras historiska föregångare Carson och hans UVF att hålla Nordirland (Ulster) brittiskt. Inom den protestantiska och lojalistiska kretsarna var Storbritannien skyldiga dem att bevara Nordirland brittiskt eftersom de gav Storbritannien soldater när de behövdes under första världskriget.

Dem två historiebruken som jag anser står ut hos lojalisterna är det politiskt-pedagogiska historiebruket och det ideologiska historiebruket.

Det politiskt-pedagogiska historiebruket definieras av Karlsson som “det pedagogiskt-politiska bruket av historia kan beskrivas som en metaforisk, symbolisk och jämförande historiebruk i vilket förhållandet mellan då och nu görs förenklat och oproblematiskt” (2009 ,66) . Karlsson skriver också att “målet för det politiska historiebruket är att ställa angelägna politiska frågor i vår egen tid under debatt genom direkt jämförelse med företeelser i det förflutna” (Ibid). Om vi överför detta till lojalisterna hittar vi det politiskt-pedagogiska historiebruket när lojalisterna under the troubels jämställer sig med Edward Carson och hans UVF genom att hävda att det moderna och det historiska UVF delar samma uppdrag och syfte.

Det ideologiska historiebruket definieras av Karlsson som “det ideologiska historiebruket som handlar om att med hjälp av historia bygga upp ett relevant meningssammanhang, som förmår legitimera en viss maktposition och rationalisera denna genom att lägga historien till rätta så att misstag och problem på vägen till makten tonas ned, gör banala eller försvinner” (2009, 63). Karlsson skriver också att ”Konkret brukas historia ideologiskt bland annat genom hänvisning till historiska lagar och objektiva nödvändigheter. I historieideologernas arsenal återfinns också absoluta kronologier, tydliga periodiseringar, svart-vita analyser och personteckningar, starka kontinuitetslinjer eller föga problematiserade framstegsperspektiv.” (Ibid). Det ideologiska historiebruket hos lojalisterna finns i att de försöker ”legitimera maktpositionen” behålla Nordirland brittiskt genom att de hänvisar till första världskriget och att Storbritannien är skyldiga att behålla lojalisternas önskade ”maktpositionen”. Lojalisterna vill med första världskriget ”bygga upp ett relevant meningssammanhang, som förmår legitimera en viss maktposition”

Vad säger ni andra? Vad är era reaktioner? Vad är era tankar?

Källor

Peter Taylor, Loyalists, episod 1, 1999, https://www.youtube.com/watch?v=qods8POAkvk


BBC/History, The Ulster covenant, http://www.bbc.co.uk/history/events/ulster_covenant

Historien är nu, Klas-göran Karlsson & Ulf Zander (red), 2009, S63 & 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar