söndag 13 mars 2016

Bibliotekens roll som kulturarv

Vilken betydelse har biblioteken i dagens samhälle? Hur ska dess funktion se ut i framtiden?
Ska det vara ett kulturcenter, ett socialt center eller ett informationscenter?

Detta är exempel på frågor som jag stött på under min utbildnings gång till bibliotekarie och som jag följt som debattämne både inom och utanför utbildningens sfär de senaste året. Framförallt har debatten om bibliotekens betydelse blossat upp mer och mer p g a utav att Kungliga biblioteket i Sverige har börjat arbeta på en nationell biblioteksstrategi som man har fått i uppdrag av regeringen att genomföra.

Man benämner ofta biblioteken som ett av få rum i samhället där alla kan känna sig välkomna oavsett vilken sorts person du är. Biblioteken har olika roller och finns i olika format och dessutom så omvandlas fler och fler, där bevarandet av fysiska böcker inte längre är den viktigaste frågan. Istället är frågan om digitalisering och informationsförmedling exempel på ämnen som mer och mer styr utvecklingen av biblioteken.

Vi som studenter uppskattar väldigt mycket universitetsbibliotekens utbud av både böcker och databaser och dessa är också mer mottagliga för modernisering än exempelvis folkbiblioteken där flera behov ska kunna uppfyllas.
Många är rädda för att exempelvis anrika stadsbibliotek håller på att förvandlas till en slags ungdomsgård eller café där tysta sittplatser av litteraturläsning mer och mer blir en raritet. Anrik litteratur får flytta på sig för att istället ge plats åt andra behov.

Är biblioteken ett kulturarv som vi ska hjälpas åt att bevara?
Det tycker jag absolut men frågan är långt kan man gå och det gäller att hitta en balans där bokförvaringen, mötesplatsen och digitaliseringen kan fungera tillsammans.

3 kommentarer:

 1. Jag tänker att biblioteket är för vissa den enda källan till opåverkad kultur, bortsett från viss radio och tv. Och att det då är helt naturligt att biblioteket försöker anpassa sig efter vad som är inne eller aktuellt. Samt att det ska rikta sig till alla grupper av människor, men som du skriver så är det kanske anrik litteratur som får flytta på sig, vilket inte är rätt eftersom det ska vara för alla. Måste vara en väldigt svår balans eftersom att biblioteken ska ha en sådan bredd och vara attraktivt för så många medborgare som möjligt. Bibliotek är helt klart ett kulturarv som ska bevaras, men samtidigt förändras och nyttjas med tidens gång.

  SvaraRadera
 2. Biblioteken är absolut ett kulturarv och bör definitivt bevaras. En modernisering är oundviklig, och bör heller inte undvikas, då skulle troligtvis biblioteken bli bortglömda och inte lika nyttjade i framtiden. Hur långt man kan gå känns inte relevant att fundera över förrän man börjar anse att det är ett problem på riktigt.

  Att hänga med i den moderna utvecklingen är naturligt, även om det kan tyckas vemodigt att allt mer digitaliseras på en plats där böcker är det naturliga. Som du skriver gäller det att hitta en balans däremellan, då det givetvis skulle vara sorgligt om det digitala helt tog över.

  SvaraRadera
 3. Att biblioteken ska betraktas som kulturarv är för mig alldeles självklart. Jag kan ha förståelse för att vissa grupper anser att det "gamla hederliga" biblioteket med inbundna böcker är på väg att få en alltmer marginaliserad del av folkbibliotekens utbud.
  Dock tycker jag att man då glömmer bort stora delar av folkbibliotekens historiska funktion, som "samhällets vardagsrum", som Joacim Hansson benämner det i sin bok (Folkets bibliotek? texter i urval 1994-2012.)
  Folkbiblioteken har alltid sysslat med verksamheter som för människor samman, långt utöver de äventyr som går att läsa i volymerna. Historiskt har folkbiblioteken erbjudit både "byadans" bland böckerna och möjlighet att tvätta kläder.
  På din fråga om biblioteken ska vara ett kulturcenter, ett socialt center eller ett informationscenter så tycker jag att alla tre har en lika stor plats i bibliotekens framtida utveckling.
  Som bibliofil ( bokälskare, boksamlare) så tycker jag att det är det en alldeles speciell känsla med en gamla inbunden bok och jag älskar att gå omkring i bibliotekens fysiska samlingar men då folkbiblioteken är till för alla grupper i samhället inser jag att detta bara kan vara en av funktionerna.

  SvaraRadera