måndag 18 mars 2013

Universeum- Framtidens museum?Universeum i Göteborg (http://www.universeum.se/) var mitt förstahandsval som fallstudie vilket inte godkändes, så jag vill nu här i bloggen del med mig av min syn på denna institution som nytänkande och idag etablerad kulturmiljö med stor inriktning på kommunikation och pedagogik.


Universeum byggdes på 90-talet och stod klart 2001 efter medverkan av Göteborgs Universitet, Charlmers och Handelskammaren i Västsverige, men en vision om större vikt på framtidsutveckling och en aktiv, levande kunskapsmiljö inom teknik, natur och vetenskap. De använder sig av varierande utställningar inom dessa områden för att på ett kreativt sätt binda samman historiska händelser med nuet och förutsättningar inför framtiden.

Naturen representeras av ”vattnets väg” där du följer vattnet ifrån nordligaste Sverige ner till Amazonas, med djur och växter under vägen. Längs denna väg tas även globala problem upp som växthuseffekten och brist på rent vatten i andra länder. Huset byggdes för att vara så energisnål som möjligt, och mycket information och verkstäder där energianvändning och materialåtervinning är i fokus finns på alla avdelningar. Exempel på naturvetenskapliga utställningar är den nuvarande Dinosaurieutställningen med både fossil och ”naturtrogna” modeller med tillhörande guidning och information.

På de vetenskapliga och tekniska avdelningarna så finns för tillfället följande utställningar; ”Puls”- om sport och vikten att röra på sig (reaktionsförmåga, gå på lina, klättervägg, dansmatta mm), ”KrimLab”- söka, säkra och analysera spår du/vi lämnar efter oss (DNA-tester, mordutredningar, brott igenom tiderna, röstdetektorer och modern bevakningsutrustning), ”Rymden”- en resa igenom universum (Hur såg vi på rymden då, rekonstruktion av den första månlandningen, gravitation, resor i framtiden?), samt ”Naturens superkrafter”- Att ha naturen som förebild för tekniska innovationer som gagnar människa och miljö (tävla rörelse mot en kackerlacka, valkraft som inspirerar vindkraftverk, spindeltråd som material och en kardborrevägg).Alla dessa utställningar på Universeum har aktiviteter blandat i informationen, lära igenom att se, känna, höra och smaka med alla sinnen. Detta gränsöverskridande lärandet som Birgitta Gustafsson pratade om; den pedagogiska praktiken vilket involverar ett socialt sammanhang, möjlighet till lärande och framförallt möjlighet för individens utveckling. Detta kan uppnås igenom att individen utmanas (tankar, världsbild), blir konfronterade, provocerade eller drabbade och berörda. Det bekräftande lärandet finns också här representerat i fossilerna, modellerna, och informationen i guideböcker och skyltar.Båda dessa paradigm inom lärande samspelar för att skapa en lärande, stimulerande, aktiv och levande miljö för både vuxna och barn. Universeum delar ut ett pedagogpris till lärare, anordnar tävlingar mellan skolor i regionen om t.ex. framtida transporter. Dessutom så har de kompetensutveckling för lärare inom naturvetenskap och teknik för att inspirera och öka nyfikenhet och intresse ifrån barn och lärarna själva. Allt ifrån förskolan till högstadiet, själv har jag besökt aktivitetsdagar här med klassen när jag var 12, 13 och 15 år gammal.


Hur många äldre museer idag har möjlighet till denna satsning, eller pengar till t.ex. tidsresor eller aktivitetsavdelningar? Jag tror att ofrivilligheten till förändring på museerna och bristen på pengar leder in i en ond cirkel som leder till färre besökare och mindre intresse för museet.

Skolorna runt om i regionen, inte minst vår skola, var snabb på att utnyttja möjligheten till ett annorlunda och nytänkande lärande som Universeum är. Jag tycker att de på ett otroligt kreativt och roligt sätt visar på sambanden emellan natur, teknik, miljö, historia och framtidsutveckling, att det alla är sammankopplade. Därför anser jag att det här är ett bra exempel på framtidens museum och kommer ha en stor betydelse för nästa generations lärande och individuella utveckling, framförallt för att levnadsgöra och väcka intresse hos unga.


3 kommentarer:

 1. Universeum verkar spännande! Jag gillar naturvetenskapliga museer som Naturhistoriska i Stockholm och Science Museum i London. På det senare såg jag och min son i höstas utställningen om Alan Turing med anledning av 100-årsdagen av hans födelse.

  Anledningen till att Universeum inte är lämpligt för en fallstudie på Kulturmiljöprogrammet är att museet a) inte handlar om kulturmiljö, b) inte är en kulturmiljö i sig. Tumregeln är att om inte Riksantikvarieämbetet är intresserat så är det inte en kulturmiljö.

  Kulturmiljö är inte detsamma som museiförmedling, konst, kultur eller miljö.

  SvaraRadera
 2. Så roligt, det hade jag jättegärna sett med!

  Jag kan tyvärr inte hålla med din definition av vad kulturmiljö är, eftersom det fortfarande är ett begrepp som debatteras idag. Mycket av denna diskussion om begreppet har vi diskuterat i föregående kurser, och ingenstanns står det att en kulturmiljö måste handla om det här, eller inkluderar det här, eller måste vara minst 50 år gammalt.

  Men, jag menade inte att lyfta fram detta inlägg på det sättet, så jag ber om ursäkt om jag var otydlig (jag ville inte skriva för långt)! Jag ville mer fokusera på Universeum som ett framtida museum och center för kommunikation/pedagogik!

  Fortsättningsvis så belys denna debatt om framtida kulturmiljöer/kulturarv och svårheten i att definera och bestämma dessa på RAÄ hemsida (http://www.raa.se/kulturarvet/modernt-kulturarv/)
  "Vår moderna historia i form av höghus, industrier, fotbollsplaner och torg är också ett kulturarv på samma sätt som fornlämningar, kyrkor och gamla ortnamn är det. Frågan är vad av det som finns runt omkring oss i dag som ska dokumenteras eller bevaras för framtiden. Redan nu avgör vi vad som blir historia."
  Jag ville här lyfta fram Universeum som viktigt i framtiden.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker mig märka att ni har råkat ut för en vanlig akademisk åkomma, nämligen överproblematisering. En viktig uppgift för oss lärare på Kulturmiljöprogrammet är att lära er hur begreppen på området används där ute. Om jag skall jobba åt en potatisfirma efter examen så vill det till att jag och min arbetsgivare är överens om vad potatis är.

  SvaraRadera