måndag 18 april 2016

Ursprung och uppfattning - en kort reflektion

Språk är en intressant form av ett immateriellt kulturarv, som vi ideligen för vidare och förändrar, ofta utan egentlig reflektion. Ett flertal ord som i dag associeras med fördomar, rasism eller liknande har inte nödvändigtvis haft samma innebörd tidigare i historien och har inte sällan en egentligen värdeneutral innebörd. Vad finns att säga om dessa ord och hur bör dagens människor förhålla sig till dem? Några ord som kan lyftas fram är zigenare, gulingar och eskimåer. Förmodligen kan eventuella läsare komma på fler begrepp.

Zigenare har sitt ursprung i grekiskan och betyder ungefär ”de som inte tar kontakt” eller ”de som inte vidrör vid hälsning”. Zigenare var det naturliga ordvalet länge och inte förrän 1997 nämndes ordet rom i samband med folkgruppen på Nationalencyklopedin. In på 2000-talet beskrevs rom som zigenarnas eget namn på sig själva – rom betyder kort och gott människa, person eller individ på romani.

Gulingar som ett nedsättande ord om kineser har nog de flesta hört, men få vet nog om att dess ursprung är kinesiskt och inte har något med hudfärg att göra, utan har sitt ursprung i att kineserna sett sig som ättlingar till Huang-ti, den gule kejsaren. Efter det har det kommit att få andra konnotationer, framförallt utanför landets gränser.

Som ung fick jag ofta höra att jag inte skulle säga eskimåer utan i stället använda mig av begreppet inuiter. Jag anpassade mig men har insett att de båda begreppen inte ens beskriver samma grupper. Inuiter är bara ett av de så kallade eskimåfolk som finns och som mestadels bor på Grönland, i norra Kanada och Alaska. Yupikerna är ett annat som tillhör en annan språkstam och bor i Ryssland. Ordet eskimå betyder ungefär ”den som snörar på sig snöskor”.

Det finns mycket att säga som inte får plats i ett blogginlägg, men man kan nog konstatera att det är naturligt att kulturer förändras och att även ords betydelser förändras över tid, och att detta är fullt naturligt. Att någon sa eller säger zigenare säger sannolikt inte allt om de värderingar personerna har och det samma gäller utan tvivel vid granskning av äldre texter. Det finns nog också en poäng i att ords betydelser rent etymologiskt är sekundärt, och att hur de mottas väger tyngre. Vi är trots allt sociala varelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar