söndag 10 april 2016

Nya innovationer kräver ny kompetens

Många av utställningarna som du idag kan ta del av på svenska museer är traditionella utställningar med montrar och skriven text på fysiska plakat. Jag tror att det skapar mossiga förväntningar av vad våra museer ska tillhandahålla vad gäller presentation av kulturarvet, både bland allmänheten men också bland verksamma inom fältet. Detta får till följd att de små teknologiska framsteg som görs inom utställningarna, t.ex. enkla pekskärmar med information, lyfts som något särskilt innovativt. Istället så skulle det med dagens teknologi vara möjligt att lyfta kulturarvet på helt nya interaktiva vis.

I senaste numret av fackförbundet DIKs medlemstidning PING #2 2016, finns det en artikel som heter Museer satsar på nya digitala lösningar (Eyal Sharon Krafft, sida 48-49). I den talas det om hur ny teknik och digitala lösningar planeras att användas på Vasamuseet och på Nobelmuseet i Stockholm. Användningen av applikationer som Flickr, Periscope och Wikipedia förväntas kunna ge besökarna möjlighet att förhöja upplevelsen och även skapa ett stort intresse för museerna för utländska besökare. Externa applikationer och plattformar ska användas för att skapa ett personligt sammanhang för besökaren. Exempelvis ska besökaren genom Wikipedia kunna få information kring vad som utspelade sig på andra platser i världen under Vasaskeppets tid.

Denna typ av användning av digitala lösningar för att förmedla kulturarvet och göra det till en personlig upplevelse gör att det ställs helt nya krav på museipersonalens kompetens. Museipersonal bör idag ha en stor kunskap om digitala hjälpmedel samt ett stort intresse i att utveckla eller åtminstone arbetat för att skapa samarbeten med aktörer utanför kultursektorn, t.ex. inom teknikutveckling och programmering. Innovation, tekniskt kunnande och troligtvis en viss del programmering bör därför i framtiden bli en självklar del av museipersonalens kompetens. Detta är något som jag anser verkar saknas hos majoriteten av de som idag arbetar på landets museer.

Nu borde alltså steget tas för förmedling av kulturarvet ifrån de mossiga arkiven till det högteknologiskt interaktiva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar