söndag 10 april 2016

Att kunna förmedla information till andra

I och med veckans diskussioner om kommunikation av kulturarv så har det fått mig att fundera mer på hur svårt det egentligen är att kunna förmedla rätt information om en plats eller sak. Detta att just kunna tillfredsställa alla typer av människor med relevant information är något som är väldigt svårt, eftersom kommunikation idag kan ske på många sätt. Dessutom så är vi alla människor individer och tar in information på olika sätt, vilket gör att arbetet med att förmedla ”rätt” kräver mycket tid av personalen.

Idag verkar debatten främst handla om det digitala vs. traditionella kommunikationen och vilken påverkan det har i framtiden på kulturarven men även hos andra verksamheter i samhället. Då jag själv läser till bibliotekarie så ser man tydligt svårigheterna på hur verksamheterna ska förhålla sig till detta kanske främst hos folkbiblioteken. Här är också resurser som ekonomi, personal, lokaler mm. Något som påverkar utgången för att det ska gå runt och det krävs dyr utrustning och kompetens likaså.

Jag tror att det pedagogiska lärandet spelar stor roll här och att man i samband med det kan använda sig av både digital och traditionell förmedling på till exempel ett museum och liknade verksamheter. Det gäller ju att kunna uttrycka sig förståeligt för både barn och vuxna i form av kanske mer lek & lär workshops med ”läsplattor” för barn medan vuxna kanske föredrar mer traditionell guidning.
Detta är förstås mycket generaliserande från min sida och det finns olika sätt man kan använda sig av för besökare oavsett kön, ålder, bakgrund osv. Förmedling på andra språk är också viktigt då våra samhällen integreras mer och mer.

Jag har själv under utbildningen fått träna på att ha ett undervisningstillfälle i en pedagogikkurs som jag gick i höstas och är något som jag ser som användbart. Fortbildning av personal krävs nog även kontinuerligt efter studietiden då framför allt det digitala utvecklas snabbt och i kombination med det pedagogiska utövandet så gäller det att kunna hitta nya sätt att förmedla på bästa sätt.


Det ska bli intressant att se hur vi i veckan som kommer tacklar uppgiften med att delta i en tidsresa. Jag tror det kommer bli intressant och dessutom får vi se hur bra vi i gruppen är på att kommunicera kulturarv och hur vi ska förhålla oss till våra tilldelade roller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar