söndag 3 maj 2015

Knossos historia och mytologi


När jag var 12 år så upplevde jag en sak som fortfarande representeras hos mig, jag besökte Kreta. Jag kommer ihåg klart och tydligt att innan det så hade jag inte haft vare sig intresse eller vilja att tänka så mycket om historia och vad den betyder för båda nutiden och framtiden. Historia för mig då var någonting vi hade i skolan då jag kunde få sova i 1 timme istället för att sitta och lyssna på någon lärare stå och rabbla upp årtal lite här och där. Min syn på historia då är väl representerat inom dagens samhälle också, vad jag har fått höra så är det väldigt många lärare som mest står där och rabblar utan att egentligen veta varför och hur det är viktigt för elever i 6:e klass att veta, utan det var mer någonting de var tvungna att göra som lärare. Det är under lite senare utbildningar, d.v.s. gymnasiet eller universitet, som det faktiskt kommer lärare med ett intresse för ämnet som är mycket bättre på att förklara, och förklarar djupare än det klassiska ”Det var så då”. Jag besökta Kreta med min mor och min syster, redan vid första steget ut på marken ifrån flygplanet så insåg jag att detta var någonting jag skulle gilla. Grekland har en så enormt rik historia att det är svårt att vara negativt inriktad mot historia när man är där, och är man det så skulle jag gissa att en gnista tänts i alla fall när besöket är över, precis det som hände med mig. Vi besökte i alla fall Knossos på Kreta, Knossos är då enormt när det kommer till den Grekiska bronsåldern och massor med fynd har gjorts där. Men Knossos är även väldigt känt inom den mytologiska världen, det sägs att det var på Knossos som Kung Minos bodde. Knossos är fullt av labyrinter som det sägs att en minotaur sprang runt i, minotauren då som Minos fru har fött men det är inte Minos barn, och det var skammen av det som gjorde att labyrinterna byggdes. Orsaken till att jag tar upp detta är för att detta startade min gnista, inte bara för historia men även för arkeologi och mytologi. Att det fortfarande finns kvar så man får besöka det, har man även läst på lite, både om dess historia och dess mytologi och sen är där på platsen och tittar sig omkring så är det väldigt svårt att inte kunna bli väldigt intresserad av vad som representeras och vad man kan lära sig genom att titta bakåt i tiden. För att låna Hillboms uttryck så var det denna Tidsresa som skapade mitt intresse.

//Björn Karlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar