måndag 11 maj 2015

Fängelse i staden

Av Sebastian Blomqvist

Jag valde att kolla på Ravelinen och bastionen mitt i centrala Kalmar som nu används som kriminalvårdsanstalt då jag alltid undrat varför man har valt att ha den mitt i centrala Kalmar under sådan lång tid. På deras hemsida så står väldigt lite information, det står bland annat att anstalten byggdes 1852 och är därför en av landets äldsta som fortfarande används. Och att placeringen av anstalten var på den tiden ocentral medans den nu ligger mitt i staden. På skylten utanför anstalten så står den om "Ravelinen prins Carl" som den kallas, så står det mer information.

Skylten berättar om historian om hur Ravelinens läge kom till. Kalmar flyttades av försvarsskäl från läget invid slottet till Kvarnholmen. En fästningsplan ritades av chefen för fortifikationen, Johan Wernskjöld och godkännes av Drottning Kristina 1651. Den nya staden försågs med ett bastionsystem med vallar och värn som i olika nivåer och steg skulle skydda mot anfall. Själva Ravelinen byggdes under 1680- talet och ritades av generalkvarter-mästaren Erik Dahlberg. Den namngavs efter prins Karl, blivande kung Karl XII. Ravelinen var kilformad och med en vallgrav fylld med vatten omgavden för att ge ytterligare skydd. På informationsskylten står även om den gamla vindbtyggan över Systraströmmen till västerport. Den gamla vindbryggan var stadens infart och när infarten flyttades till Tullbron på 1850 så revs bron under 1870- talet. Den brygga som nu står där byggdes 1997. När ravelinen blev fristående och på ett avgränsat läge, så fanns det en utmärkt tomt för ett nytt fängelse. Fängelset invigdes 1852 och är ritad av arkitekten Axel Nyström.

Efter kursen med med hur man kommunicerar kulturarv så måste jag säga att anstalten är väldigt dåliga på att kommunicera deras historia. På deras hemsida står nästan inget alls om ravelinen eller historian. Informationsskylten har mycket mer information och är även på Engelska och Tyska, även om informationen på Tyska och Engelska är väldigt liten. Skylten är dessutom gammal då pappret i skylten har blivit blött och en del bokstäver har smetats ut. Annars är informationen väldigt bra. Jag valde att skriv om anstalten och dess historia då jag blev intresserad av byggnaden när jag flyttade hit och undrade varför den var där och varför man inte byggt ett nytt fängelse utanför centrala Kalmar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar