fredag 29 maj 2015

En museiwebbsajt med utvecklingspotential

Av Anna Forsén

I min fallstudie tittade jag närmare på Historiska museets hemsida och dess kommunikativa styrkor samt svagheter. Och även om detta museum har en väldigt fin webb med tydlig layout och lättfattad information fick jag under analysarbetet en personlig känsla av ointresse. Jag kände helt enkelt ingen lockelse till att vilja besöka museet och dess utställningar. Men nu talar jag för mig själv och kan därmed inte säga något om hur andra uppfattar webbplatsen eftersom jag inte gjort någon undersökning i saken.

En av anledningarna till att jag får den här känslan är att jag uppfattar hemsidans upplägg som ganska tråkigt, platt och okreativt. Man presenterar Historiska museet och dess utställningar samt verksamheter mycket traditionellt och det får mig att anse att hela hemsidan har som enda syfte att marknadsföra det fysiska Historiska museet. Vad jag vill säga är att hemsidan i mina ögon saknar egenvärde. Exempelvis finns väldigt, väldigt få (om ens några) interaktiva inslag och texterna som beskriver museets permanenta utställningar är kortfattade och enligt min egen åsikt rätt torra.

Det positiva är visserligen att samtliga dessa utställningar på ett tydligt sätt är listade med egna informations/presentationstexter och bilder på föremål ur dem man kan klicka på för att få ytterligare fakta. Flera av de permanenta utställningarna presenteras dock med korta trailerfilmer som alla är från 2007 (vilket ger mig känslan av att man inte bryr sig så mycket om uppdatering) och de anspelar samtliga på upplevelseaspekten av utställningarna. För det mesta är de helt utan informerande inslag och jag tycker faktiskt inte att de tillför något. Snarare tvärtom, eftersom min personliga åsikt är att de blir konstnärligt krystade. Däremot finns på webben en mer allmän filmsnutt där själva museet presenteras och den lyckas betydligt bättre med sina kommunikativa insatser. Men hur det än är så tvivlar jag på att webbesökare ens bryr sig om att titta på de här filmsnuttarna, så mitt förslag är att de helt tas bort.

Historiska museet har också på sin hemsida en hel avdelning med information och material som helt vänder sig till lärare och skolklasser från förskolan till gymnasiet. Jag tycker det är hemsidans kanske största styrka eftersom naturligtvis skolan är en viktig målgrupp för ett museum med inriktning mot forntid och äldre historiska epoker.

Historiska museet har stora samlingar av fornfynd från Norden och vikingatida föremål men det är inget som direkt lyfts fram på hemsidan. Den utställning det skrivits mest om och som man därmed får mest fakta om är den om medeltida konst, medan de andra beskrivs ytligare. Jag tycker också det är en brist att informationen om de tillfälliga och turnerande utställningar som också förekommer är nästan obefintlig i jämförelse med de permanenta utställningarna.

Detta är i grova drag vad jag kom fram till i min fallstudie och för att avrunda så är mina viktigaste förbättringsförslag att Historiska museet ska göra sin hemsida mer interaktiv och tydligare presentera sina värdefulla samlingar genom det forumet. Jag tycker också att informationstexter ska bli mer kreativt skrivna, dock utan att tumma på vetenskaplig och saklig fakta. Överlag tycker jag att museet ska göra sin hemsida till ett komplement snarare än en presentation, men det som är bra på hemsidan ska naturligtvis vara kvar och vidareutvecklas.

Så för att sammanfatta det hela så har Historiska museet en hemsida med stor utvecklingspotential.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar