fredag 19 februari 2010

Vad är ett kulturlandskap?

Välkommen till en ny blogg! Här kommer diverse tankar att ventileras som har med kulturmiljö och kulturlandskap att göra. Skribenterna på bloggen utgörs av studenter på Kulturmiljöprogrammet vid Linnéuniversitetet, och bloggskrivandet ingår som ett moment på kursen "kulturmiljö och kommunikation". Som ett första inlägg kommer här några tankar kring begreppet kulturlandskap, signerat en av kursledarna.Kulturlandskap!


Vad är egentligen ett kulturlandskap? Från mitt arkeologiska perspektiv kan kulturlandskapet sägas vara uppbyggt av en mängd olika skikt, där spår efter äldre tiders seder och bruk tillsammans med naturliga förutsättningar och dagens bebyggelse och användande av landskapet bygger upp en helhet. Den historiska dimensionen av kulturlandskapet kan utgöras av synliga och osynliga fysiska spår efter äldre tiders seder och bruk, men också av äldre historier och traditioner kring platser och företeelser i landskapet. På så sätt kan ett naturligt stenblock vara en viktig ingrediens i ett kulturlandskap, om man exempelvis i äldre tid har haft föreställningar om att övernaturliga väsen uppehållit sig i blocket och så vidare. Delar av kulturlandskapet är också dolt för oss idag, på så sätt att omfattande fysiska lämningar efter äldre tiders verksamheter kan finnas på en plats men inte vara synliga ovan mark. Om kunskap om sådana lämningar kan tas fram, exempelvis genom arkeologiska undersökningar, kan kulturlandskapet tillföras nya dimensioner och således berikas.


Ludvig Papmehl-Dufay, LNU

2 kommentarer:

  1. Kul upplägg, ser fram emot intressanta inlägg!

    SvaraRadera
  2. Roligt att vi redan fått läsare!

    Ludvig

    SvaraRadera