fredag 26 februari 2010

finns det ideliskt samhälle

jag tror att att det finns bra och mindre bra samhällen,men det finns bara idealiska samhällen i teorin men inte praktiskt.det är för lätt att skriva om det,för att det är ofta en person som skriver om det och det är hur författarna är om han eller hon är politiskt,lyder under diktatur och så vidare.här är kommer min åsikt,jag tror man kan inte bygga ett perfekt samhälle för vi människor trycker om olika och prioriterar olika behov.man kan nog bygga för funktionshindrade kan komma lättare fram.det är redan klassfråga var man bor i städerna,behövs det så stor skillnad hur man bor och hur man bor.men jag tycker att skall ha rätt en bostad att bo i,men jag vet att det är fullt omöjligt att genom föra det.man behöver alltid en motpol annars kan det inte bli bättre eller sämre.vi skall inte ta allt för givet hur samhället ser ut i dag men hur skall det se ut i framtiden,kommer våra barnbarn göra det bättre,det åter stå att se.vi vet hur det har sett ut men vi har inte lärt oss.kommer vi att lära oss?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar