tisdag 2 april 2013

Juridisk strid utan mening

På Dagens Nyheters hemsida går det att läsa om en brittisk grupp vid namn Plantagenet Alliance. Dess medlemmar utger sig för att vara avlägsna släktingar till kung Rikard III som var den siste kungen i ätten Plantagenets släktled. Han dog i slaget vid Bosworth år 1485. Nu försöker gruppen i fråga förhindra att kungens kvarlevor begravs i Leicesters katedral, detta med motiveringen att gravplatsen i Saint Martin-katedralen strider mot de mänskliga rättigheterna. Störst stöd för sin gemensamma åsikt finner gruppen i artikel 8 i Europakonventionen där det i artikeln står: " som garanterar rätten till ett privat-och familjeliv".(Dagens Nyheter (DN) 2013)

När jag läste artikeln i fråga så tänkte jag en sak: vad har denna grupps ställningstagande att säga om deras kunskap om kulturkommunikation? Jo, att den är obefintlig. Detta resonemang baserar jag på att kulturkommunikationens främsta uppgift är att se till så att kulturmiljöerna den har under sina vingar skall framhävas på såväl sanningsenliga som spännande sätt. Detta faktum har emellertid denna grupp gått miste om då de har tagit till sig den ståndpunkt som de har: att begrava de 528 år gamla kvarlevorna av kung i en katedral är lika med brott mot mänskligheten. Jag anser att detta är en juridisk strid utan mening då tanken om de mänskliga rättigheterna inte ens var i sin linda under hans levnadsår. Hade Rikard III kunnat föra sin egen talan så hade han dels undrat vad de mänskliga rättigheterna är för någonting och dels sagt att det vore en stor ära att begravas i ett kyrkans hus.

Vad kan då göras för att den här gruppen skall inse kulturkommunikationens sanna mål och syfte? I det här fallet ingenting då Plantagenet Alliance blott verkar bestå av människor som söker erhålla publicitet med hjälp av en historiskt erkänd person. Detta faktum går helt emot kulturkommunikationens mål och syfte enligt mig. För övrigt så anser jag att gruppen borde läsa på ämnet historia innan de gör ett sådant här befängt uttalande igen.

1 kommentar:

  1. Excentriska engelsmän. Om inte Shakespeares pjäs hade varit så skulle de inte ens känna till denne parentetiske medeltidskung som bara regerade i två år. Men ur kulturmiljösynvinkel är det lite intressant att folk vill aktivera de gamla katedralmiljöerna för att ombegrava arkeologiskt källmaterial.

    SvaraRadera