onsdag 21 april 2010

Omvända tidsresor

Tidsresan vi gjorde förra tisdagen var min andra, och så även utvärderingen. Därför kände jag att jag inte ville skriva ännu en utvärdering, utan istället diskutera en ny möjlighet – en slags omvänd tidsresa, där man istället för att ta sig bakåt i tiden reser till en tänkt framtid och får leva så som vi tror att man kommer att leva i framtiden.
Denna bild av framtiden kan vara en mer eller mindre kvalificerad gissning, baserad på erfarenhet av det förflutna och dagens läge. Självklart kan man inte ta väldigt oväntade händelser i beaktelse, men man kan ändå våga sig på att ändra rätt så rejält, för att tidsresan ska få effekt.
Man kan utgå ifrån en eller flera viktiga aktuella frågor. Exempelvis kan man utveckla miljöfrågan och skapa en framtid där vi antingen lyckats ”rädda” jorden eller en där vi inte hann. Eller så kan man fokusera på genusfrågor och skapa en framtid där mannen är det ”det andra könet” och där kvinnan styr världen. Även teknologin och vetenskapen kan inspirera dessa tidsresor.
I arbetet med att planera tidsresorna kan man i högre grad än vid de traditionella tidsresorna göra tidsresenärerna deltagande. Istället för att få en färdig mall att gå efter kan resenärerna själva skapa den miljö som de ska resa till. I synnerhet vid arbete med barn och ungdomar kan själva planerandet i sig ge väldigt mycket. Det kan göra barnen medvetna om deras egen plats i och ansvar för historien och hur de aktivt kan ändra den och skapa framtiden. Det kan ge dem en möjlighet att blicka tillbaka och se vad de kan lära sig av det förgångna – vad ska de undvika att göra i framtiden och vad ska de fortsätta med? Det kan också ge en bild av hur barn idag tänker kring framtiden – är de positiva, negativa eller kanske rentav passiva? Vad tror barnen till exempel om miljöfrågan – kommer vi lyckas omvända de negativa siffrorna eller är det försent?
Jag tror också att dessa tidsresor kan öka engagemanget för samhällsfrågor bland barn och ungdomar, eftersom de på ett väldigt tydligt sätt visar att det vi gör idag formar morgondagen. Att sedan miljön som skapas kan visa sig vara helt felaktig är inte lika viktigt. Precis på samma sätt som de traditionella tidsresorna skapar ett intresse för tiden man rest till och visar att människor i alla tider varit människor kan ”framtidsresorna” skapa engagemang för framtiden och få barnen att bry sig om deras framtida medmänniskor.

2 kommentarer:

  1. intressant tanke, men tror det kan vara svårt att få ihop en trovärdig bild på framtiden, är ju lättare att gå tillbaka i tiden då miljöerna ofta finns färdiga att använda till tidsresan, exempelvis kattrumpan eller ett slott. Kan ju vara lite svårt att få till exempelvis en trovärdig miljö där jorden har gått under som du nämner.

    Men om det skulle gå så står jag väldigt positiv till dina tankar, bra frågor osv.

    ett sätt som kanske är lättare att göra en sån tidsresa i en klassisk rollspels värld? där man får använda fantasin samt en berättare som leder kampanjen istället för att satsa på att bygga en hel framtidsmiljö?

    SvaraRadera
  2. Det blir definitivt svårt att skapa en trovärdig bild av framtiden, men detta är också en viktig faktor i arbetet, kanske en av de viktigaste. Genom att försöka sätta ihop en framtidsbild använder man sig av den förmåga som tidsresor och historiekunskap försöker skapa hos människor, nämligen att kunna använda det förflutna som ett verktyg för att skapa dagen och morgondagen (jmf med 'Presence of the Past'). De lärdomar som historien ger oss är egentligen värdelösa om de inte aktualiseras och används på något sätt, och detta är en av de viktigaste användningsområdena.

    SvaraRadera