söndag 4 april 2010

Bildning och demokrati

Jag har precis läst Bernt Gustavssons bok Utbildningens förändrade villkor. Han skriver där att bildningen som ett sätt att tänka kritiskt osv är kanske viktigare idag när vi ska försöka tolka och leva i en mångkulturell global värld. Detta låter logiskt men hur ska betydelsen av ett humanistiskt bildningssätt kunna påvisas. Återigen hamnar man då i det mätbara. Hur mäter man bildning och nyttan av den.
Organisationen Svenskt näringsliv kom för ett par veckor sedan med en rapport där man hävdade att alla "onyttiga" utbildningar skulle få mindre statsbidrag. Alla de utbildningar som inte med mätbara resultat kunde visa på samhällsnytta i produktiva termer var därmed bortkastade skattemedel. Vi har en skolminister som vill få bort "flummutbildningar" och är en varm förespråkare för det mätbara. Politiken är alltså ingen motvikt till marknaden utan går i dess ledband.
Bernt Gustavsson skriver i sin bok: "Om människor utbildas enbart för arbetsmarknadens behov, vad händer då med skolningen till demokratiske medborgare och utvecklingen av mänskliga kapaciteter som inte kan avläsas eller beskrivas i ekonomiska termer".
Jag ser detta som ett demokratiskt problem men också ett framtida problem för marknaden.
Jag såg en föreläsning för ca ett år sedan där man pratade om västvärldens framtid. Föreläsaren där hävdade att vi kan omöjligt konkurrera med Indien och Kina där universiteten spottar ut 10.000-tals ingenjörer varje år. Välutbildade, välmotiverade och som arbetar för en bråkdel av västerlandets löner. Marknaden kommer per automatik att välja dessa ingenjörer om vi inte lär oss att bidra med något annat. Hans lösning var fantasi. Vi ska inte konkurrera med praktisk kunskap i första hand utan just med bildning. Så i framtidens globaliserade värld kanske även marknaden kan förstå nyttan av ett humanistiskt synsätt.
När det gäller demokrati så är det ju välkända problem som människor känner med avståndet till besluten osv. Låga valdentaganden är ett problem i hela västvärlden. En fungerande demokrati förutsätter självständigt tänkande människor och här kan man se en tydlig konflikt mellan systemet och de livsvärden vi vill försvara. Ett tydligt exempel där detta inte fungerar är Italien. Där marknaden och politiken är samma person i Berlusconi. Genom att kontrollera media kan han genom att som de gamla romerska kejsarna ge folket bröd och skådespel kontrollera ett helt folk. Han har infört en slags hedonism som genomsyrar samhället. Se gärna dokumentären Videocracy och bli förfärade.


Demokrati utan utbildning är ett hyckleri utan begränsning
Iskander Mirza

3 kommentarer:

  1. intressant mattias.jag,personligen tycker att alla kan inte bara bli läkare eller ingenjörer i ett samhälle, vi har olika platser i samhälle för att ett samhälle funka och det behövs alla sorters arbeten och all vi drar vårt strå till våran stack.

    SvaraRadera
  2. Man kan verkligen undra varför allt måste vara mätbart för att få någon större betydelse!? Om man kan se att samhället mår bättre borde det kunna räcka att se det sammanhanget. Självklart står man rakare i ryggen mot kritik om man kan bevisa sin tes, men det ska ju absolut inte vara avgörande. Och självklart måste vi ju ha ett mångfald av utbildningar, för att människan, som du skriver, måste ha möjlighet att välja vad man vill göra. Som Ebbe Westergren citerade i dag: ”Människan överlevde inte för att han var starkast, utan för att han kunde samarbeta med andra”. Det bästa samarbetet borde skapas av människor med olika perspektiv och färdigheter.

    SvaraRadera
  3. Det var Sofie som skrev det senaste inlägget! :)

    SvaraRadera