onsdag 15 april 2015

Museerna och digitaliseringen.

Att även museerna träder in i den digitala världen är förstås inget att förvånas över, men uppfattningarna om hur bra det fungerar eller inte hamnar såklart på skilda håll. Jag tycker att det finns tydliga fördelar med digitala museum, där bl a tillgängligheten blir en stor faktor inom kommunikationen av kulturarv. De digitala och virtuella museirummen öppnar upp för en bredare besökspublik och gläntar på dörrar och tillgängliggör platser och föremålssamlingar som inte alla, av olika anledningar, rent fysiskt kan ta del av.

Nu i veckans föreläsningar pratade både Martin Rundkvist och Ludvig Papmehl-Dufay om digitala verktyg som en möjlighet att kommunicera kulturarv, och däribland just digitala museum. Och den digitala tillgängligheten breddar här upplevelserummen inom kulturarvsmiljön. Och min uppfattning här är bl a att för många besökare som kanske uppfattar en del museum som mer slutna och begränsade rum, eller som rent geografiskt är placerat långt borta, kan då genom just digitala museum få möjlighet till ytterligare upplevelser som öppnar upp gränserna och sprider delaktighet. Därmed inte sagt att det är en bättre upplevelse än den att vara på plats rent fysiskt och kunna ta del av en museiutställning och kulturarvssamlingar, men det är en ytterligare förlängning av museernas tillgänglighet. Och det i sig tycker jag är en tydlig och viktig förändring.

För att nämna några exempel här finns bl a DigitaltMuseum som ett rum för nyfikna museibesökare - https://digitaltmuseum.se/ - där olika museers samlingar (både i Sverige och Norge) finns tillgängliga oberoende av tid och plats. Och i det här sammanhanget snubblade jag också bl a över internetjätten Google Art Project (i samma anda som Google Street View ) – www.googleartproject.com – där det är möjligt att navigera och vandra runt bland många olika museers (och galleriers), samlingar världen över och även skapa egna virtuella samlingar. Och det är helt klart en uppseendeväckande upplevelse! Och det faktum att det är en gratis tjänst öppnar helt klart upp möjligheter för fler besökare som annars kanske inte har råd eller möjlighet att ta del av museernas kulturarvssamlingar, vilket är en väsentlig del av tillgängligheten och utvecklingen.

Och det finns förstås mycket mer att tillägga här om digitala museernas roll, bl a mer kritiska perspektiv som t ex kan handla om digitala hemsidors hållbarhet och funktion eller som jag tidigare nämnt att den rent fysiska platsen och rummet med museisamlingarna har helt andra upplevelsedimensioner, osv. Men visst tillför digitaliseringen av museerna en viktig och intressant kulturarvs- och upplevelsesfär!

3 kommentarer:

  1. Finns ju både som sagt fördelar och nackdelar med göra museum digitala. Då öppnar för många kan mer rättvist vissa mer helhetsupplevelse i form av platser, med ha digitala. Dock så tror jag lite känslan (om nämner) kan försvinna om bara skulle bara digitalt vara försvinner. Så båda är ganska bra kompileringar till varandra, och förhoppningsvis lär bli bra samarbete mellan de båda parterna.

    SvaraRadera
  2. Vad coolt, Google Street View inne på konstmuseer!

    SvaraRadera
  3. Medans jag håller med om att digitala museerna öppnar upp för en större besökspublik och kan förbättra så tror jag inte det kommer vara lika populärt. Eftersom man inte kan tillfredställa alla sinnen förutom att kunna se objektet. Man brukar ofta vilja få alla sinnen tillfredsställda, som hörsel kännsla och själva upplevelsen. Men det kanske är något som man kan göra i framtiden genom virtual reality.

    SvaraRadera